Velbú eru frjáls félagasamtök um bætta velferð og lífsskilyrði búfjár á Íslandi.

Á heimasíðu samtakanna segir:

„Við erum fólk úr ólíkum áttum sem deilum ákveðnum lífsskoðunum varðandi velferð dýra og þá slæmu þróun sem hefur átt sér stað seinustu áratugi á mörgum sviðum búfjárræktar. Tilhneigingin hefur verið í átt að auknum verksmiðjubúskap þar sem velferð dýra hefur verið fórnað fyrir lægra vöruverð. Sú þróun hefur því miður ekki verið betri á Íslandi en annars staðar, einkum er snýr að svína-, eggja- og kjúklingaframleiðslu. Í raun má segja að þróunin hér hafi verið verri að því leyti að íslenskum neytendum stendur almennt ekki til boða kjúklinga- og svínafurðir, framleiddar með velferð dýranna að leiðarljósi.

Þessi þróun hefur verið hulin almenningi og ætlum við að stuðla að vitundarvakningu hjá neytendum sem við vonum að leiði til aukinnar velferðar í matvælaframleiðslu á Íslandi.

Okkar markmið er að verksmiðjubúskapur leggist af á Íslandi.“

Sjá nánar á heimasiðu samtakanna.

Sjá einnig Facebook síðu samtakanna.

Grafík: Merki samtakanna, hönnuður Unnur Ýrr www.unnurart.com.

Messages: