Vottað lífrænt: Tún, haglendi, mjólkurkýr og -kálfar
Vörur: Mjólk og nautgripakjöt

Á býlinu Búlandii í Austur Landeyjum stunda bændurnir Guðmundur Ólafsson og Guðný Halla Gunnlaugsdóttir lífrænan búskap. Á búinu er rekið kúabú og framleidd lífræn mjólk sem m.a. er notuð til framleiðslu á lífrænni jógúrt, ís, skyri, rjóma og smjöri hjá Biobúi ehf. Einnig er framleiitt nautakjöt að Finnastöðum. Öll framleiðslan er vottuð lífræn frá Vottunarstofunni Túni.

Friðarmiðstöðin er einnig rekin á Búlandi en markmið hennar er að vera með vörur og þjónustu sem stuðla að náttúruvernd, mannvernd og atvinnusköpun. Reykkelsi er eitt af þeim vörum sem Friðarmiðstöðin býður upp á.
Hundarækt fer einnig fram á búinu. Íslenska hundakynið er ræktað undir nafninu Gerpla.


Búland
861 Hvolsvöllur

4878527
http://sites.google.com/site/bulandhestar/

Á Græna kortinu:

Vottað lífrænt

Undirstaða lífræns landbúnaðar er frjósemi jarðvegs, skiptiræktun, lífrænn áburður og velferð búfjár með nægri útivist, rými og lífrænu fóðri. Afurðir má selja með tilvísun til lífrænna aðferða ef óháð vottunarstofa  staðfestir að framleiðslan uppfylli staðla.

Vottanir og viðurkenningar:

Vottað lífrænt - Tún

Á Íslandi annast Vottunarstofan Tún eftirlit með lífrænni framleiðslu. Í lífrænni ræktun felst að varan hefur verið ræktuð með lífrænum aðferðum, án eiturefna, tilbúins áburðar, hormóna eða erfðabreyttra lífvera. Vottað er í samræmi við reglugerð Evrópusambandsins um lífræna landbúnaðarframleiðslu og reglur Túns um lífræna snyrtivöruframleiðslu og matreiðslu. Samkvæmt þeim er óheimilt að markaðssetja landbúnaðarvörur sem lífrænar nema þær hafi verið framleiddar í samræmi við ákvæði þessara staðla. Vottunin staðfestir að lífrænum aðferðum hafi verið beitt en metur ekki umhverfisáhrif vörunnar eða umbúða hennar.

Skilaboð: